Meniu

Valorile normale ale spirometriei – Intelegerea indicilor, interpretare

Verificat medical
Ultima verificare medicală a fost facuta de Dr. Cristian pe data de
Scris de Echipa Editoriala Med.ro, echipa multidisciplinară.

Spirometria este o metodă esențială de evaluare a funcției pulmonare, oferind date cruciale despre volumul și debitul aerului respirat. Valorile normale pentru capacitatea vitală forțată (CVF) se încadrează între 80% și 120%, iar pentru volumul expirator maxim pe secundă (VEMS) când sunt peste 80%, astfel de valori indică o funcție pulmonară sănătoasă. Pentru raportul VEMS/CVF sunt considerate valori normal când trece peste 70% pentru adulți iar la copii și adolescenți de 85%.

Valorile normale în spirometrie sunt influențate de factori demografici și pot varia în funcție de vârstă, sex și înălțime. Testul este simplu, rapid și poate detecta afecțiuni respiratorii precum astmul sau BPOC, chiar înainte de apariția simptomelor, facilitând astfel intervenția medicală timpurie și eficientă.

Indice ale spirometriei și intervale normale

Evaluarea funcției pulmonare prin spirometrie include măsurători precum capacitatea vitală forțată (CVF) și volumul expirator maxim pe secundă (VEMS), care sunt esențiale pentru diagnosticarea afecțiunilor respiratorii.

Capacitatea vitală forțată (CVF)

Înțelegerea indicelui CVF: Valoarea acestui indice reprezintă volumul total de aer pe care o persoană îl poate expira forțat după o inspirație profundă. CVF este un indicator cheie al capacității pulmonare și poate sugera prezența unor afecțiuni restrictive, în cazul unor valori scăzute. Acest indicator este măsurat în litri și este un parametru crucial în spirometrie, deoarece oferă informații despre volumul maxim de aer pe care plămânii îl pot elibera, fiind astfel un indicator al forței musculaturii respiratorii și al elasticității țesutului pulmonar.

Valorile normale CVF: Acestea variază în funcție de vârstă, sex și înălțime. În general, bărbații au valori mai mari ale CVF comparativ cu femeile, iar valorile scad odată cu înaintarea în vârstă. Valorile de referință sunt stabilite pe baza unor tabele internaționale și sunt exprimate ca procent din valoarea ideală, considerându-se normale valorile care se încadrează între 80% și 120%. Este important ca medicii să ajusteze valorile de referință pentru a reflecta caracteristicile demografice ale fiecărui pacient în parte.

Volumul expirator maxim pe secundă (VEMS)

Înțelegerea indicelui VEMS: Acest indice măsoară cantitatea de aer expirată în prima secundă a unei expirații forțate, după o inspirație completă. Acesta este un parametru esențial în evaluarea prezenței și severității obstrucției căilor aeriene. Un parametru VEMS scăzut poate indica obstrucții, cum ar fi cele întâlnite în astm sau BPOC, în timp ce valori normale pot sugera o funcție pulmonară sănătoasă sau prezența unei afecțiuni restrictive, în cazul în care CVF este de asemenea scăzut.

Valorile normale VEMS: Valorile VEMS sunt influențate de aceiași factori demografici ca și CVF, bărbații având în mod tipic valori mai mari decât femeile și se observă o scădere progresivă pe măsură ce pacienții îmbătrânesc. Valorile normale sunt calculate ca procent din valorile prezise și sunt considerate normale atunci când sunt peste 80% din aceste valori prezise. Este crucial ca medicii să interpreteze VEMS în contextul caracteristicilor individuale ale fiecărui pacient pentru a asigura o evaluare corectă a funcției pulmonare.

Raportul VEMS/CVF

Semnificația raportului VEMS/CVF: Acesta este cunoscut și sub numele de indicele Tiffeneau-Pinelli, un indicator cheie în diagnosticarea afecțiunilor obstructive ale căilor aeriene. Acest raport compară volumul de aer expirat forțat în prima secundă (VEMS) cu capacitatea vitală forțată totală (CVF), oferind astfel o imagine asupra prezenței și severității obstrucției. Un raport VEMS/CVF scăzut sugerează o obstrucție a fluxului de aer, caracteristică bolilor precum astmul sau BPOC. În contrast, un raport normal sau crescut poate indica o afecțiune restrictivă sau o funcție pulmonară normală, în funcție de valorile absolute ale CVF și VEMS.

Valorile normale ale raportului VEMS/CVF: Acestea variază în funcție de vârstă și sex, dar în general, un raport de peste 70% este considerat normal pentru adulți iar pentru copii și adolescenți, procentul poate fi mai mare, de până la 85%. Raportul poate scădea odată cu înaintarea în vârstă, astfel încât valorile de referință trebuie ajustate corespunzător. Un raport VEMS/CVF sub limitele normale necesită evaluări suplimentare pentru a determina cauza exactă a obstrucției și pentru a stabili un plan de tratament adecvat.

Indici spirometrici suplimentari

FVC 6: Acest indice reprezintă volumul de aer expirat în primele șase secunde ale manevrei de expirație forțată și este utilizat ca alternativă la CVF pentru a simplifica testarea spirometrică, în special în setările de birou. FVC 6 poate fi mai ușor de realizat pentru pacienți, în special pentru cei cu afecțiuni pulmonare avansate, și oferă o măsurătoare comparabilă cu CVF. Raportul VEMS/FVC 6 servește ca un substitut pentru raportul VEMS/CVF și este considerat un indicator fiabil al obstrucției căilor aeriene.

DEM25–75% (Utilitatea diagnostică): Acest indice măsoară debitul expirator mediu forțat în timpul expirației medii a CVF, adică între 25% și 75% din expirația forțată. Acest indice este sensibil la modificările din căile aeriene mici și poate fi redus în afecțiuni precum astmul. Deși este un parametru variabil și influențat de multe variabile tehnice și fiziologice, DEM25–75% poate oferi informații suplimentare în evaluarea obstrucției căilor aeriene, în special atunci când alte măsurători spirometrice sunt normale.

Ventilația voluntară maximă (VVM): Aceasta este cantitatea maximă de aer pe care o persoană o poate ventila voluntar pe minut. Acest test evaluează forța și rezistența musculaturii respiratorii, precum și complianța căilor aeriene și a plămânilor. Un VVM scăzut poate indica prezența unei boli obstructive sau restrictive, dar poate fi și rezultatul unui efort suboptimal din partea pacientului. Evaluarea VVM în contextul altor indici spirometrici poate oferi o imagine mai completă a funcției pulmonare și poate ajuta la identificarea cauzelor disfuncției respiratorii.

Interpretarea rezultatelor spirometriei

Interpretarea corectă a rezultatelor spirometriei este esențială pentru diagnosticarea și managementul afecțiunilor pulmonare, necesitând o înțelegere a valorilor normale și a semnificației abaterilor de la acestea.

Valorile normale spirometrice

Plaja valorilor prezise pentru persoanele sănătoase: Valorile spirometrice prezise pentru o persoană sănătoasă sunt stabilite pe baza unor studii ample și iau în considerare caracteristici demografice precum vârsta, sexul, înălțimea și etnia. Aceste valori de referință sunt esențiale pentru evaluarea funcției pulmonare, deoarece permit comparația între rezultatele individuale și cele așteptate pentru o populație similară. Valorile în limitele normale indică o funcție pulmonară sănătoasă, în timp ce valorile sub aceste praguri pot sugera prezența unei afecțiuni respiratorii.

Variabilitatea bazată pe vârstă, sex, înălțime și rasă: Valorile spirometrice variază semnificativ în funcție de vârstă, sex, înălțime și rasă, reflectând diferențele în dimensiunea și capacitatea pulmonară. De exemplu, în general, bărbații au valori mai mari ale CVF și VEMS comparativ cu femeile, iar copiii și adolescenții prezintă valori diferite față de adulți. De asemenea, există variații etnice semnificative care trebuie luate în considerare pentru a asigura o interpretare corectă a rezultatelor. Prin urmare, este crucial ca medicii să utilizeze tabele de referință ajustate pentru acești factori atunci când evaluează rezultatele spirometriei.

Identificarea rezultatelor anormale ale spirometriei

Recunoașterea modelelor obstructive și restrictive: Modelele obstructive și restrictive pot fi identificate prin analiza atentă a valorilor spirometrice. Un model obstructiv este sugerat de un raport VEMS/CVF scăzut, în timp ce un model restrictiv poate fi indicat de o reducere a CVF, cu un raport VEMS/CVF normal sau crescut. Recunoașterea acestor modele este esențială pentru diagnosticarea corectă a afecțiunilor pulmonare și pentru stabilirea unui plan de tratament adecvat.

Gradarea severității bazată pe constatări spirometrice (de la boală obstructivă ușoară la severă, boală restrictivă și volume pulmonare reduse): Severitatea unei afecțiuni pulmonare este clasificată pe baza valorilor spirometrice, cu VEMS fiind un indicator cheie al gradului de obstrucție. Boala ușoară este indicată de un VEMS între 70-79% din valoarea prezisă, în timp ce boala severă este sugerată de un VEMS sub 50% din valoarea prezisă. În cazul bolilor restrictive, o reducere semnificativă a CVF poate indica o afectare severă a funcției pulmonare. Această clasificare ajută la determinarea impactului bolii asupra calității vieții pacientului și la orientarea deciziilor terapeutice.

Rolul volumelor și capacităților pulmonare

Capacitatea Pulmonară Totală: Capacitatea Pulmonară Totală reprezintă volumul maxim de aer pe care plămânii îl pot conține și este un indicator al sănătății pulmonare. Aceasta include volumul de aer din inspirația maximă plus volumul de rezervă care rămâne în plămâni după o expirație completă. O valoare scăzută a capacității pulmonare totale poate indica prezența unei boli restrictive, cum ar fi fibroza pulmonară, în timp ce valorile crescute pot fi asociate cu afecțiuni obstructive, precum emfizemul. Evaluarea acestei valori, împreună cu alte măsurători spirometrice, ajută la diagnosticarea tipului și severității disfuncției pulmonare.

Capacitatea Vitală (CV): Capacitatea Vitală este volumul total de aer pe care o persoană îl poate expira după o inspirație maximă. CV este un parametru important în evaluarea forței musculaturii respiratorii și a complianței pulmonare. O scădere a CV poate fi un semn al slăbiciunii musculaturii respiratorii sau al unei boli restrictive, în timp ce o valoare normală cu un VEMS scăzut sugerează o obstrucție a căilor aeriene. CV este folosită în evaluarea riscului preoperatoriu și poate indica necesitatea de intervenții pentru îmbunătățirea funcției pulmonare înainte de chirurgie.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă dacă raportul meu VEMS/CVF este sub 70%?

Un raport VEMS/CVF sub 70% sugerează prezența unei obstrucții a căilor aeriene, care poate fi asociată cu afecțiuni precum BPOC sau astm.

Cât de des ar trebui repetată spirometria pentru afecțiunile pulmonare cronice?

Spirometria ar trebui repetată conform recomandărilor medicului, de obicei anual sau mai frecvent dacă starea de sănătate se modifică sau pentru a evalua eficacitatea tratamentului.

Se poate efectua spirometria acasă?

Spirometria standard necesită echipament profesional și nu este de obicei efectuată acasă, dar există spirometre portabile pentru monitorizarea la domiciliu sub îndrumarea unui medic.

Ce ar trebui să evit înainte de un test de spirometrie?

Înainte de spirometrie, evitați fumatul, consumul de alcool, mesele grele și exercițiile fizice intense pentru a obține rezultate fiabile.

Cum afectează poziția corpului rezultatele spirometriei?

Poziția corpului poate influența rezultatele spirometriei; de obicei, testul se efectuează în poziție așezată pentru a asigura consistența și acuratețea măsurătorilor.

Rezultatele spirometriei se pot îmbunătăți cu tratamentul?

Da, rezultatele spirometriei pot arăta îmbunătățiri semnificative cu tratamentul adecvat, în special la afecțiuni precum astmul.

Ce factori de stil de viață pot afecta rezultatele spirometriei?

Fumatul, expunerea la poluanți și lipsa activității fizice pot afecta negativ rezultatele spirometriei.

Cum afectează fumatul rezultatele spirometriei?

Fumatul poate duce la scăderea indicelui volumul expirator maxim pe secundă (VEMS) și la un raport VEMS/CVF redus, indicând obstrucția căilor aeriene și deteriorarea funcției pulmonare.

Rezultatele spirometriei sunt afectate de infecțiile respiratorii recente?

Da, infecțiile respiratorii pot afecta temporar rezultatele spirometriei, ducând la scăderea valorilor VEMS și CVF.

Concluzie

Spirometria este un instrument diagnostic esențial în evaluarea funcției pulmonare, permițând detectarea timpurie și managementul eficient al afecțiunilor respiratorii. Interpretarea corectă a rezultatelor, în contextul factorilor individuali și stilului de viață, este crucială pentru o abordare terapeutică adecvată. Prin monitorizare regulată și ajustarea tratamentului, spirometria contribuie la îmbunătățirea calității vieții pacienților cu boli pulmonare cronice.

Ti s-a parut folositor acest articol?

Da
Nu

Surse Articol

Barreiro, T. J., & Perillo, I. (2004). An approach to interpreting spirometry. American family physician, 69(5), 1107-1115.

https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2004/0301/p1107.html

Dr. Cristian

Consultați întotdeauna un Specialist Medical

Informațiile furnizate în acest articol au caracter informativ și educativ, și nu ar trebui interpretate ca sfaturi medicale personalizate. Este important de înțeles că, deși suntem profesioniști în domeniul medical, perspectivele pe care le oferim se bazează pe cercetări generale și studii. Acestea nu sunt adaptate nevoilor individuale. Prin urmare, este esențial să consultați direct un medic care vă poate oferi sfaturi medicale personalizate, relevante pentru situația dvs. specifică.